PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Bony na cyfryzację

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesem produkcji ekspozytorów jako innowacja procesowa pozwalające na optymalizację kosztów produkcji oraz umożliwiająca pracę zdalną w przypadku
kolejnej pandemii


CEL I PLANOWANE EFEKTY

Celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost przychodów, zysku poprzez optymalizację kosztów oraz zabezpieczenie przed negatywnym wpływem kolejnej pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym umożliwienie pracy zdalnej na wybranych stanowiskach


WARTOŚĆ PROJEKTU

271 089

PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

230 425.65

PLN


Operational Programme Smart Growth 2014-2020

Sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotionof Polish products brands

- Go to Brand


PROJECT PURPOSE

The subject of the project is the promotion of the Yeti POS product brand under the industry promotion program entitled "Furniture industry promotion program". The Yeti POS product brand includes display furniture and displays, whose final recipients are mainly luxury goods producers. The prospective markets selected are primarily the United Arab Emirates, Japan and South Korea, but also the United States of America, Kuwait, China and Canada.
All of the above activities are aimed at establishing new business contacts or expanding cooperation with partners, acquiring new customers, and above all, promoting the Yeti POS product under its own brand.

PLANNED EFFECTS

The results achieved will have a positive impact on further business development. The stabilization of export revenues will contribute to strengthening the company's position on the international market and will enable its further expansion. The recognition of the YETI-POS product brand will increase.


PROJECT VALUE

178500

PLN

CONTRIBUTION OF EUROPEAN FUNDS

133875

PLN